Bun venit Primăria Tălmaciu Consiliul local Informaţii publice Oraşul Tălmaciu Satul Tălmăcel
header site primaria talmaciu
 

ŞTIRILE PRIMĂRIEI

TRANSPORT ELEVI (2014-09-11)

ORASUL TALMACIU

PRIMARIA

STR.NICOLAE BALCESCU NR.24

TALMACIU JUDETUL SIBIU

 

 

ANUNT

 

Primaria Orasului Talmaciu solicita operatorilor de transport persoane oferte in vederea efectuarii transportului elevilor din teritoriul UAT Talmaciu pentru anul de invatamant scolar 2014-2015.

Ofertele se depun la registratura institutiei in plic sigilat pana la data de 16 SEPTEMBRIE 2014 orele 12,00 iar oferta castigatoare se va afisa la sediul Primariei in data de 17 SEPTEMBRIE 2014 orele 11,00.

 

SEF SERVICIU CONTABILITATE,

Ec.ADRIAN ISTRATE

PUBLICATIE (2014-09-04)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.650/04.09.2014
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi, 4 AUGUST 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MUNTEAN BOGDAN-VASILE, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei ROTARU PARASCHIVA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                        Ofiţer de stare civilă,
                                      MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-29)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.629/28.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

                Astăzi, 28 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului POPA VASILE, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Tălmăcel,  jud. Sibiu şi a domnişoarei ISAC CRISTINA-NICOLETA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în  Tălmăcel, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
       Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                    Ofiţer de stare civilă,
                         MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-28)

RIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.628/28.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 28 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului COCĂ MARIAN-OVIDIU, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Boiţa,  jud. Sibiu şi a domnişoarei NEGHINĂ PARASCHIVA-CRISTINA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-28)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.633/28.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 28 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MUNTEAN NICOLAE-COSMIN, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei CIOROGARIU ALINA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                                             MARIANA BĂRBOSA

Zilele Culturale ale județului Sibiu (2014-08-27)

PUBLICATIE (2014-08-26)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.617/26.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

                Astăzi, 26 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ICSERESCU COSMIN, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Cisnădie,  jud. Sibiu şi a doamnei COSTIN RAMONA-FLOAREA, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
       Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                    Ofiţer de stare civilă,
                         MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-21)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.608/21.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 21 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CÂRSTINOIU MARIUS-PAVEL, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei NEDELCU AIDA-FLORENTINA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în  Balş, judeţul Olt.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-07)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.564/07.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 08 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului AROŞ-STÎNGĂ IONUŢ-DRAGOŞ, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei DRAGOŞ IOANA-COSMINA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                          Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-07)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.563/07.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 08 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului PÂZGU REMUS-CLAUDIU, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei POPA RAMONA-MARIA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Veştem, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-07)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.565/07.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 08 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CIOROGARIU IOAN-DANIEL, în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei PĂCURARIU ANCA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

ANUNT (2014-07-25)

ANUNT

            Avand in vedere adresa  intocmita de administratorul S.C Apa-Canal Talmaciu S.R.L  prin care se propune majorarea  tarifelor  de canalizare  practicate de SC Apa -Canal Talmaciu SRL, Avizul cu nr.215906/22/07/2014 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice Orasului Talmaciu , primarul orasului Talmaciu a initiat un Proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna august 2014 astfel:

 

PROIECT DE HOTARARE

Privind  modificarea HCL nr.3/2012 privind aprobarea tarifelor de canalizare pentru  orasul Talmaciu si a altor taxe, operator SC “APA-CANAL TALMACIU”SRL,

 

            PRIMARUL ORASULUI TALMACIU;

            Examinand: raportul  nr.6710/2014   intocmit de administratorul SC Apa-Canal Talmaciu SRL prin care se propune majorarea  tarifelor  de canalizare  practicate de SC Apa -Canal Talmaciu SRL  si Avizul cu nr.215906/22/07/2014 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;

            In baza art. 12 lit.i  si art.34  alin. 5 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare , cu modificarile ulterioare si a art.8 alin.2 lit.i din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice , cu modificarile si completraile ulterioare si a art. 3, art.6, art. 7 si capitolul VI din Ordinul ANRSC 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;

            In temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.4 lit.c, alin.6 lit.a pct.14 , art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se modifica art.1 din HCL nr.3/2012 privind aprobarea tarifelor de canalizare pentru  orasul Talmaciu si a altor taxe, operator SC “APA-CANAL TALMACIU”SRL, astfel:

            “Incepand cu data de 01.09.2014-se majoreaza  tarifele de canalizare-epurare prestate de operatorul  Apa-Canal Talmaciu SRL , dupa cum urmeaza:

 

            -pret/tarif pentru populatie 2,63 lei/mc(inclusiv TVA,in cota de 24%)

            -pret/tarif pentru agenti economici 2,12 lei/mc(exclusiv TVA, in cota de 24%)

 

            Art 2.Se mentin in vigoare celalalte articole din HCL 3/2012.

            Art.3.Indeplinirea prezentei revine  SC Apa-Canal Talmaciu SRL,iar un exemplar al HCL va fi comunicat catre ANRSC Bucuresti pentru luare la cunostinta si evidenta.

 

                                                                                                          Adoptata in Talmaciu la

                                                                                                            

                          INITIATOR

                             PRIMAR

               CONSTANTIN BARBU                                                                              AVIZAT

                                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                                    VIOLETA HANEA

 

 

 

Cei interesati, pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu  primaria@talmaciu.ro in perioada 28.07.2014-07.08.2014.2014

Convocator sedinta ordinara iulie 2014 (2014-07-25)

JOI,  31   IULIE  2014 ,  orele 14,00  va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr. 174/2014, cu urmatoarea  ordine de zi:

            1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            2.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art.1 din HCL 137/2011pentru aprobarea taxelor de racordare la reteaua de canalizare a orasului Talmaciu si a altor masuri organizatorice predcum si a art.1 din HCL 148/2011 privind taxele de racordare la reteaua de canalizare a orasului Talmaciu pentru familiile care locuiesc la blocuri.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            3.PROIECT DE HOTARARE privind  trecerea unor imobile-terenuri din proprietatea statului roman in proprietatea publica a Orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            4.PROIECT DE HOTARARE privind  modificarea art.1 din anexa la  HCL nr.69/2014 pentru aprobarea procedurii de acordare a unor facilitati fiscale la impozitul pe cladiri pentru persoanele fizice, conform art.286 din Codul fiscal-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            5.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea decontarii sumei de 3762 lei  reprezentand decontarea biletelor de calatorie si a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice  de la Liceul Tehnologic „J Lebel Talmaciu si structurile scolare apartinatoare, pe lunile mai-iunie 2014-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            7.PROIECT DE HOTARARE privind incheierea unui act aditional la Contractul de inchiriere pasune cu nr. 4193/39/2014 incheiat intre orasul Talmaciu si d-nul Bota Nicolae domiciliat in satul Talmacel, nr.245 prin care se va modifica art.1 din Capitolul II respectiv reducerea suprafetei de pasunat de la 40 ha la 27,33 ha cat exista in realitate-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            8.PROIECT DE HOTARARE privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 3765/174/2013, incheierea unui contract de comodat cu d-na Bobeica Maria Tobita, domiciliata in Colonia Talmaciu II, nr.18 si aprobarea scutirii de la plata chiriei restante datorate bugetului local-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            9.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea, prin act aditional, a contractelor de inchiriere locuinte ANL si stabilirea chiriei pentru persoanele titulare de contract care au implinit varsta de 35 ani.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Retele canalizare Colonia Talmaciu"-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            11.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea initierii procedurii de achizitie publica pentru realizarea obiectivului de investitie „Reabilitare strazi in orasul Talmaciu, Cartierul Garii-Etapa III (strazile S.Micu, Pietii , Bilea, Garii -continuare si St.L.Roth)”.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            12.PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea documentaiei tehnice si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investii „Reabilitare Aleea Cascadei” si demararea procedurii de achizitie publica -initiator primarul Orasului Talmaciu.

            13.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea initierii si finantarii proiectului de reabilitare strazi si podete sat Talmacel-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            14.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea, prin licitatie publicadeschisa a unui teren situat in Talmaciu, sat Talmacel, inscris in CF 102494/Talmaciu nr.cadastral 102494 in suprafata de 404 mp-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            15.PROIECT DE HOTARARE privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Consiliului Judetean Sibiu asupra  unui teren (fosta groapa de gunoi a or.Talmaciu),  aprobarea  preluarii  in administrare a acestuia de catre orasul Talmaciu,  si aprobarea monitorizarii si a obligatiilor de paza si conservare  a  terenului de catre orasul Talmaciu-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            16.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere cu nr.6175/235/2013 incheiat intre orasul Talmaciu si d-nul Cordos Viorel domiciliat in Talmaciu, sat Colonia Talmaciu II, nr.18-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            17.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unei documentatii topografice pentru diminuarea unui teren situat in Talmaciu, Zona Lunca Cibinului si concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            18.Informare privind activitatea serviciului "Politia Locala Talmaciu" pe semestrul I 2014.

            19.Informare privind solutionarea petitiilor, sesizarilor si reclamatiilor pe semestrul I 2014.

            20.Informare privind activitatea asistentilor personali pe semestrul I 2014

            21.Avizari:

            -raport intocmit de arhitect sef pentru avizarea unei documenta

PUBLICATIE (2014-07-16)

PRIMARIA ORA$ULUI TALMACIU JUDETUL SIBIU

-  STAREA CIVILA -                                                                                   ANEXA NR.16 A

 

Nr.20.518/16.07.2014

 

PUBLICATIE

 

Astazi     16 iulie 2014 a fort inregistrata declaratia de casatorie a

domnului MARCIUC MARIAN-TOMA, in varsta de 37 ani, cu domiciliul in sat Mirsa, ors. Avrig, jud. Sibiu si a domnisoarei PILOIU MARIA-CLAUDIA, in varsta de 32 ani, cu domiciliul in Talmaciu, judetul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicatA, privind Codul civil, orice persoana poate face opunere la aceasta casatorie, daca are
cunostinta de existenta unui impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt
indeplinite.

Opunerea la casatorie se face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la afisarea publicatiei.

PUBLICATIE (2014-07-10)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.500/10.07.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi 10 iulie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BĂLAN ŞTEFAN-ROMEO, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei GOROPCILĂ LUCIANA-PETRONELA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                         Ofiţer de stare civilă,
           MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-07-10)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.499/10.07.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi 10 iulie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CIOROGAR TOMA, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Tălmăcel,  jud. Sibiu şi a domnişoarei CIOROGARIU ANAMARIA, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Tălmăcel, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                          Ofiţer de stare civilă,
                          MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-06-26)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.460/26.06.2014
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi 26 iunie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului RUS VASILE-ADRIAN, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei RĂŢOIU ANDREEA-MARIA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                                    Ofiţer de stare civilă,
                                    MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-06-16)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.443/16.06.2014

                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi 16 iunie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului SCHULLER CHIRISTIAN-HEINRICH, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei GHEORGHIŢĂ ROXANA-ANAMARIA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                                     Ofiţer de stare civilă,
                                    MARIANA BĂRBOSA

Impozite 2015 (2014-06-16)

ANUNT

  

            Avand in vedere prevederile Legii 571/2003-Codul de procedura fiscala cu toate modificariule si completarile ulterioare, HG 1309/2013 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2014,  precum si propunerile compartimentului impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se stabilesc nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2014, astfel:

 

 

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015

  

            PRIMARUL ORASULUI TALMACIU;

            Examinand raportul cu nr.5487/2014 intocmit de compartiment impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se propun impozitele si taxele locale pentru anul 2015;

            In baza art.27 si art.30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala;

            In temeiul art.287 si art.288 din Legea nr. 571/2003-Codul fiscal,  cu modificarile si completarile ulterioare si pct.290.1 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003-Codul fiscal, precum si  HG 1309/2013 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora si amenzile aplicabile incapnad cu anul fiscal 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul  art.36 alin.2 litera b si alin.4 litera c, art.45si  art.115 alin.1 litera b , din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,

 

 HOTARASTE:

 

            Art.1-Se aproba incadrarea teritoriului  pe zone si categorii de folosinta  situate in intravilanul si extravilanul orasului  Talmaciu, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2-Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2015, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

1.Anexa 2 -impozit pe cladiri persoane fizice

2.Anexa 3-impozit pe teren intravilan persoane fizice si persoane juridice .

3.Anexa 4-impozit teren intravilan-persoane juridice

4.Anexa 5-impozit cladiri persoane juridice

5.Anexa 6-impozit pe mijlocae le de transport

6.Anexa 7-impozit pe spectacole si taxa hotelier

7.Anexa 8-taxele extrajudiciare de timbru

8.Anexa 9-taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare

                -taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate (afisaj reclama)

                  -chirii teren spatii comerciale

9.Anexa 10-alte taxe locale

10.Anexa 11-facilitati fiscale persoane fizice

11.Anexa 12-facilitati  fiscale persoane juridice

12.Anexa13-taxele  pentru eliberarea avizelor, certificatelor si autorizatiilor.

 

            Art.3-Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror venituri proprii ale bugetului local, solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere, executarea creantelor bugetare locale revine viceprimarului orasului Talmaciu prin serviciul  contabilitate si compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu..

            Art.4-Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2015 data de la care se revoca HCL 4/2014 .

                                                                                             

                                                                                                             Emis in Talmaciu la

                                                                                                                     

                        PRIMAR       

              CONSTANTIN BARBU                                                   AVZAT

                                                                                                      SECRETAR

                                                                                               VIOLETA  HANEA

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexele la acest proiect de hotarare sunt publicate pe site-ul primariei si afisate la sediul Primariei Orasului Talmaciu.

Cei interesati le pot studia si pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu  primaria@talmaciu.ro in perioada  16-26 iunie 2014;

Anunt majorare taxe aviz canalizare (2014-06-05)

Bun venit Primăria Tălmaciu Consiliul local Informaţii publice Oraşul Tălmaciu Satul Tălmacel