Bun venit Primăria Tălmaciu Consiliul local Informaţii publice Oraşul Tălmaciu Satul Tălmăcel
header site primaria talmaciu
 

ŞTIRILE PRIMĂRIEI

Publicatie (2014-11-17)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.865/17.11.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 17 NOIEMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MUREŞAN MIHAI, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în localitatea Tălmăcel,  jud. Sibiu şi a domnişoarei NICULA ANCA , în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în oraşul Blaj, judeţul Alba.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-10-30)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.824/30.10.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 30 OCTOMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului OANCEA IOAN, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei PAPA ILEANA-RAMONA , în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                              MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-10-30)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.825/30.10.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 30 OCTOMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BOGDAN TIBERIU, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei BĂRBOSA ANDA , în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în satul Tălmăcel, judeţul Sibiu.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                              MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-10-24)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.799/24.10.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 24 OCTOMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului PAROŞI TOMA, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Boiţa,  jud. Sibiu şi a domnişoarei CIOROGAR IOANA-CRISTINA , în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                              MARIANA BĂRBOSA

Ordinia de zi sedinta octombrie 2014 (2014-10-24)

JOI, 30  OCTOMBRIE     2014 ,  orele 14,00  va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.249 / 2014 , cu urmatoarea  ordine de zi:

                1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.IV 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indreptarii unor  erori materiale din cuprinsul HCL nr.142//2014 pentru aprobarea prelungirii contractului de inchiriere teren 6199/2009 incheiat cu domnul Ciolpan Ion si HCL 138/2014 pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilelor -terenuri din Talmaciu, str.Talmacelului.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire imobil-teren:  lotul 1 in suprafata de 500 mp cu nr.cadastral nou 102758 si lotul 2 in suprafata de 500 mp  cu nr.cadastral nou _situat in Talmaciu, zona Lunca Cibinului, identificat in CF 101201/Talmaciu, nr.top. 5325/1/2/1/2/1/1/1, nr.cadastral 1091 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor documentatii   de prima inregistrare  cu propunere de diminuare a terenului inscris in CF 100792/Talmaciu cu nr.top.660/1/1/3/1/1/1/1, nr.cadastral 985/1 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.

              5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii:" Colector menajer, amenajare trotuar si rigola apa pluviala strada Unirii, localitatea Talmaciu, jud.Sibiu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executarii obiectivului de investitii : " Reparare acoperis Scoala Gimnaziala Talmacel".-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                7.PROIECT DE HOTARARE privind atestarea la domeniul public al Orasului Talmaciu a imobilului-teren situat in Talmaciu, str.Gh.Lazar, identificat in CF 100293/Talmaciu, nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/79 in suprafata de 20 mp.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                8.PROIECT DE HOTARARE privind atestarea la domeniul privat al Orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 101335/Talmaciu, nr.top.5325/1/2/1/2/1/1/2, nr.cadastral 1092 in suprafata de 9900 mp.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

             9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului -teren situat in Talmaciu, zona Piata Textilistilor, identificat in CF 102833/Talmaciu,nr.top.4192/1/1/6/2/2/1/1/3/1/1/1/1/1, nr.cadastral 957 in suprafata de 6989 mp.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

              10.Avizari:

-cerere domnul Stoica Constantin, domiciliat in Talmacel, nr.222 pentru cumparare teren.

-cererea numitilor Scheau Ioan, Popa Cornel, Tivrea Daniel , Popa Dumitru pentru inchiriere teren.

-cererea domnului Ciolpan Ioan, domiciliat in Talmaciu,Aleea castanilor, bl.2/7 pentru concesionare teren.

-cererea domnului Lazar Calin Ioan, domiciliat in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.71 pentru concesionare teren.

-cererea doamnei Satmari Domnica, domiciliata in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.61 pentru concesionare teren.

-cererea Asociatiei "Acasa" din Talmaciu pentru predare concesiune terenuri .

-cererea domnului Bancea Vasile Nicolae , domiciliat in Talmacel, nr.416 pentru concesionare teren.

-cererea domnului Danila Mihaita, domiciliat in Talmaciu, str.E.Cioran, bl.2/13 pentru inchiriere teren.

-raport consilier agricol privind contractele de inchiriere pasuni-proprietatea Orasului Talmaciu.

-raport arhitect-sef privind plan de situatie teren Tanasoiu Nicolae.

-cerere HLV Transilvania privind intentia de a vinde imobilul -popicarie .

-cererea domnului Girleanu Ion, domiciliat in Sibiu pentru concesionare teren.

-plan de situatie drum de acces statia de epurare Talmaciu.

-raport viceprimar si sef serviciu SPAS pentru stabilirea unei taxe speciale Targ Mixt Oras Talmaciu.

 

              11.Diverse.

                Dosarul de sedinta poate fi consultat incepand cu data de  27.10.2014  la secretarul orasului Talmaciu.

                Sedinta comisiei dvs.va avea loc in sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu.

 

 

 

                                        PRIMAR                                                                                      SECRETAR                            

                                CONSTANTIN BARBU                                                             VIOLETA HANEA

Publicatie (2014-10-16)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.789/16.10.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 16 OCTOMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BEŢIVU BOGDAN-CORNEL, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei LEU NICOLETA-MARIA , în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

            In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                             MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-10-10)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.768/09.10.2014
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi, 0 OCTOMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului RĂVAR GHEORGHE-MIHĂIŢĂ, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei VÎRVEA CLAUDIA-MIHAELA , în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Boiţa, judeţul Sibiu.

                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                        Ofiţer de stare civilă,
                                      MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-10-08)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.767/08.10.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 08 OCTOMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului DĂIAN FLORIN-SILVIU, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei MITRU ALINA , în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

Informare (2014-09-25)

INFORMARE

SC.APA-CANAL TALMACIU SRL., cu sediul in Talmaciu, str. Ion Lebel nr. 1, aduce la cunostinta persoanelor fizice si juridice care au contracte de utilizare a serviciilor publice de canalizare încheiate cu aceasta societate, ca in baza avizului A.N.R.S.C. Bucureşti nr.215906/23.07.2014 si a H.C.L. nr. 143/2014, începând data de 01.09.2014 se modifica preturile/tarifele aplicate pentru serviciile publice de canalizare-epurare a apelor menajere uzate, dupa cum urmeaza:

-pret/tarif pentru populaţie: 2,63 lei/m.c.(inclusiv TVA, in cota de 24%)

-pret/tarif pentru agenţi economici: 2,12 lei/m.c.(exclusiv TVA, in cota de 24%) Celelalte clauze contractuale raman nemodificate.

Conducerea S.C.Apa-Canal Talmaciu S.R.L.

Ordinia de zi sedinta septembrie 2014 (2014-09-22)

JOI, 25 SEPTEMBRIE 2014 , orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr. 212/ 2014 , cu urmatoarea ordine de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.III 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
3.PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului Talmaciu si a Regulamentului de organizare și functionare al Comisiei.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
4.PROIECT DE HOTARARE privind atestarea la domeniul public al Orasului Talmaciu a imobilului-teren situat in Talmaciu, inscris in CF 102294/Talmaciu, nr.top.798/3/1/1/1/1/1/1/1/40 in suprafata de 20 mp.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra terenului inscris in CF 100066/Talmaciu in suprafata de 21 mp de catre domnul Condurachi Mihai si sotia Prodescu Mihaela de la domnul Graur Catalin Nicolae.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
6.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art.1 din HCL 118/2012 pentru constituirea Comisiei de licitatii si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru vanzari, concesionari si inchirieri imobile proprietatea orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investii " Alimentare cu gaze naturale Statie de epurare Talmaciu".-initiator primarul Orasului Talmaciu.
8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei si demararea procedurii de achizitie pentru obiectovul de investitii " Reabilitare termica Scoala Gimnaziala Talamciu, corp B, Corp C, corp D si amenajari interioare si exterioare" -.initiator primarul Orasului Talmaciu.
9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea includerii in contractul de comodat nr.456/1/2013 incheiat cu domnul Krauss Mihai din Colonia Talmaciu,nr.6 , la cererea acestuia a ginerelui Lupu Mircea-Ilie.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
10.PROIECT DE HOTARARE privind schimbarea titularului contractului de inchiriere locuinta ANL de pe domnul Sighencea Gheorghe pe doamna Mihai Mihaela Stefania.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
11.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art.6 din contractele de inchiriere locuinte ANL si aprobarea formei actului aditional ce se va incheia la aceste contracte.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
12.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea, prin licitatie publica, a imobilului teren situat in Colonia Talmaciu, inscris in CF 102788/Talmaciu, nr.top.1960/9 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
13.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea, prin licitatie pblica, a imobilului-teren situat in Talmaciu, Aleea Castanilor, inscris in CF 101983/Talmaciu, nr.cadastral 101983 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
14.PROIECT DE HOTARARE privind concesionare, prin licitatie publica , a imobilului-teren situat in
Talmaciu, zona Armeni ,inscris in CF 1874/Talmaciu,nr.top. 5321/3/1/1/1/18.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
15.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea, prin licitatie publica a imobilului-teren situat in Talmaciu, strada Lunca Cibinului, inscris in CF 100250/Talmaciu, nr.cadastral 100250.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
16.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea angajarii unui aparator.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
17.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea Statutului si Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Sibiu” , modificarea Contractului de asociere pentru proiectul “ Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Sibiu” si avizarea Studiilor de oportunitate privind delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale si delegarea operarii instalatiilor de tratare a deseurilor municipale.-.initiator primarul orasului Talmaciu.
18.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea contractului de comodat incheiat cu Birou Parlamentar Fraticiu Gheorghe-initiator primarul orasului Talmaciu.
19.AVIZARI:-Cererea domnului Bacila Stelian, domiciliat in Talmacel pentru concesionare teren.
20.Diverse.

PUBLICATIE (2014-09-18)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.687/18.09.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 18 SEPTEMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului RĂVAR ILIE-ADRIAN, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei CĂPĂŢÂNĂ ŞTEFANIA-CONSTANŢA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-09-18)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.689/18.09.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 18 SEPTEMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului SOLOMON IOAN-OVIDIU, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei STOICA ADRIANA , în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

TRANSPORT ELEVI (2014-09-11)

ORASUL TALMACIU

PRIMARIA

STR.NICOLAE BALCESCU NR.24

TALMACIU JUDETUL SIBIU

 

 

ANUNT

 

Primaria Orasului Talmaciu solicita operatorilor de transport persoane oferte in vederea efectuarii transportului elevilor din teritoriul UAT Talmaciu pentru anul de invatamant scolar 2014-2015.

Ofertele se depun la registratura institutiei in plic sigilat pana la data de 16 SEPTEMBRIE 2014 orele 12,00 iar oferta castigatoare se va afisa la sediul Primariei in data de 17 SEPTEMBRIE 2014 orele 11,00.

 

SEF SERVICIU CONTABILITATE,

Ec.ADRIAN ISTRATE

PUBLICATIE (2014-09-04)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.650/04.09.2014
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi, 4 AUGUST 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MUNTEAN BOGDAN-VASILE, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei ROTARU PARASCHIVA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                        Ofiţer de stare civilă,
                                      MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-29)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.629/28.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

                Astăzi, 28 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului POPA VASILE, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Tălmăcel,  jud. Sibiu şi a domnişoarei ISAC CRISTINA-NICOLETA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în  Tălmăcel, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
       Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                    Ofiţer de stare civilă,
                         MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-28)

RIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.628/28.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 28 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului COCĂ MARIAN-OVIDIU, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Boiţa,  jud. Sibiu şi a domnişoarei NEGHINĂ PARASCHIVA-CRISTINA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-28)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.633/28.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 28 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MUNTEAN NICOLAE-COSMIN, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei CIOROGARIU ALINA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                                             MARIANA BĂRBOSA

Zilele Culturale ale județului Sibiu (2014-08-27)

PUBLICATIE (2014-08-26)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.617/26.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

                Astăzi, 26 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ICSERESCU COSMIN, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Cisnădie,  jud. Sibiu şi a doamnei COSTIN RAMONA-FLOAREA, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
       Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                    Ofiţer de stare civilă,
                         MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-21)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.608/21.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 21 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CÂRSTINOIU MARIUS-PAVEL, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei NEDELCU AIDA-FLORENTINA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în  Balş, judeţul Olt.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-07)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.564/07.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 08 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului AROŞ-STÎNGĂ IONUŢ-DRAGOŞ, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei DRAGOŞ IOANA-COSMINA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                          Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-07)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.563/07.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 08 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului PÂZGU REMUS-CLAUDIU, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei POPA RAMONA-MARIA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Veştem, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-07)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.565/07.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 08 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CIOROGARIU IOAN-DANIEL, în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei PĂCURARIU ANCA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

ANUNT (2014-07-25)

ANUNT

            Avand in vedere adresa  intocmita de administratorul S.C Apa-Canal Talmaciu S.R.L  prin care se propune majorarea  tarifelor  de canalizare  practicate de SC Apa -Canal Talmaciu SRL, Avizul cu nr.215906/22/07/2014 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice Orasului Talmaciu , primarul orasului Talmaciu a initiat un Proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna august 2014 astfel:

 

PROIECT DE HOTARARE

Privind  modificarea HCL nr.3/2012 privind aprobarea tarifelor de canalizare pentru  orasul Talmaciu si a altor taxe, operator SC “APA-CANAL TALMACIU”SRL,

 

            PRIMARUL ORASULUI TALMACIU;

            Examinand: raportul  nr.6710/2014   intocmit de administratorul SC Apa-Canal Talmaciu SRL prin care se propune majorarea  tarifelor  de canalizare  practicate de SC Apa -Canal Talmaciu SRL  si Avizul cu nr.215906/22/07/2014 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;

            In baza art. 12 lit.i  si art.34  alin. 5 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare , cu modificarile ulterioare si a art.8 alin.2 lit.i din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice , cu modificarile si completraile ulterioare si a art. 3, art.6, art. 7 si capitolul VI din Ordinul ANRSC 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;

            In temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.4 lit.c, alin.6 lit.a pct.14 , art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se modifica art.1 din HCL nr.3/2012 privind aprobarea tarifelor de canalizare pentru  orasul Talmaciu si a altor taxe, operator SC “APA-CANAL TALMACIU”SRL, astfel:

            “Incepand cu data de 01.09.2014-se majoreaza  tarifele de canalizare-epurare prestate de operatorul  Apa-Canal Talmaciu SRL , dupa cum urmeaza:

 

            -pret/tarif pentru populatie 2,63 lei/mc(inclusiv TVA,in cota de 24%)

            -pret/tarif pentru agenti economici 2,12 lei/mc(exclusiv TVA, in cota de 24%)

 

            Art 2.Se mentin in vigoare celalalte articole din HCL 3/2012.

            Art.3.Indeplinirea prezentei revine  SC Apa-Canal Talmaciu SRL,iar un exemplar al HCL va fi comunicat catre ANRSC Bucuresti pentru luare la cunostinta si evidenta.

 

                                                                                                          Adoptata in Talmaciu la

                                                                                                            

                          INITIATOR

                             PRIMAR

               CONSTANTIN BARBU                                                                              AVIZAT

                                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                                    VIOLETA HANEA

 

 

 

Cei interesati, pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu  primaria@talmaciu.ro in perioada 28.07.2014-07.08.2014.2014

Convocator sedinta ordinara iulie 2014 (2014-07-25)

JOI,  31   IULIE  2014 ,  orele 14,00  va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr. 174/2014, cu urmatoarea  ordine de zi:

            1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            2.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art.1 din HCL 137/2011pentru aprobarea taxelor de racordare la reteaua de canalizare a orasului Talmaciu si a altor masuri organizatorice predcum si a art.1 din HCL 148/2011 privind taxele de racordare la reteaua de canalizare a orasului Talmaciu pentru familiile care locuiesc la blocuri.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            3.PROIECT DE HOTARARE privind  trecerea unor imobile-terenuri din proprietatea statului roman in proprietatea publica a Orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            4.PROIECT DE HOTARARE privind  modificarea art.1 din anexa la  HCL nr.69/2014 pentru aprobarea procedurii de acordare a unor facilitati fiscale la impozitul pe cladiri pentru persoanele fizice, conform art.286 din Codul fiscal-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            5.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea decontarii sumei de 3762 lei  reprezentand decontarea biletelor de calatorie si a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice  de la Liceul Tehnologic „J Lebel Talmaciu si structurile scolare apartinatoare, pe lunile mai-iunie 2014-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            7.PROIECT DE HOTARARE privind incheierea unui act aditional la Contractul de inchiriere pasune cu nr. 4193/39/2014 incheiat intre orasul Talmaciu si d-nul Bota Nicolae domiciliat in satul Talmacel, nr.245 prin care se va modifica art.1 din Capitolul II respectiv reducerea suprafetei de pasunat de la 40 ha la 27,33 ha cat exista in realitate-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            8.PROIECT DE HOTARARE privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 3765/174/2013, incheierea unui contract de comodat cu d-na Bobeica Maria Tobita, domiciliata in Colonia Talmaciu II, nr.18 si aprobarea scutirii de la plata chiriei restante datorate bugetului local-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            9.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea, prin act aditional, a contractelor de inchiriere locuinte ANL si stabilirea chiriei pentru persoanele titulare de contract care au implinit varsta de 35 ani.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Retele canalizare Colonia Talmaciu"-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            11.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea initierii procedurii de achizitie publica pentru realizarea obiectivului de investitie „Reabilitare strazi in orasul Talmaciu, Cartierul Garii-Etapa III (strazile S.Micu, Pietii , Bilea, Garii -continuare si St.L.Roth)”.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            12.PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea documentaiei tehnice si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investii „Reabilitare Aleea Cascadei” si demararea procedurii de achizitie publica -initiator primarul Orasului Talmaciu.

            13.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea initierii si finantarii proiectului de reabilitare strazi si podete sat Talmacel-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            14.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea, prin licitatie publicadeschisa a unui teren situat in Talmaciu, sat Talmacel, inscris in CF 102494/Talmaciu nr.cadastral 102494 in suprafata de 404 mp-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            15.PROIECT DE HOTARARE privind incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Consiliului Judetean Sibiu asupra  unui teren (fosta groapa de gunoi a or.Talmaciu),  aprobarea  preluarii  in administrare a acestuia de catre orasul Talmaciu,  si aprobarea monitorizarii si a obligatiilor de paza si conservare  a  terenului de catre orasul Talmaciu-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            16.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere cu nr.6175/235/2013 incheiat intre orasul Talmaciu si d-nul Cordos Viorel domiciliat in Talmaciu, sat Colonia Talmaciu II, nr.18-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            17.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unei documentatii topografice pentru diminuarea unui teren situat in Talmaciu, Zona Lunca Cibinului si concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren-initiator primarul Orasului Talmaciu.

            18.Informare privind activitatea serviciului "Politia Locala Talmaciu" pe semestrul I 2014.

            19.Informare privind solutionarea petitiilor, sesizarilor si reclamatiilor pe semestrul I 2014.

            20.Informare privind activitatea asistentilor personali pe semestrul I 2014

            21.Avizari:

            -raport intocmit de arhitect sef pentru avizarea unei documenta

PUBLICATIE (2014-07-16)

PRIMARIA ORA$ULUI TALMACIU JUDETUL SIBIU

-  STAREA CIVILA -                                                                                   ANEXA NR.16 A

 

Nr.20.518/16.07.2014

 

PUBLICATIE

 

Astazi     16 iulie 2014 a fort inregistrata declaratia de casatorie a

domnului MARCIUC MARIAN-TOMA, in varsta de 37 ani, cu domiciliul in sat Mirsa, ors. Avrig, jud. Sibiu si a domnisoarei PILOIU MARIA-CLAUDIA, in varsta de 32 ani, cu domiciliul in Talmaciu, judetul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicatA, privind Codul civil, orice persoana poate face opunere la aceasta casatorie, daca are
cunostinta de existenta unui impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt
indeplinite.

Opunerea la casatorie se face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la afisarea publicatiei.

PUBLICATIE (2014-07-10)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.500/10.07.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi 10 iulie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BĂLAN ŞTEFAN-ROMEO, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei GOROPCILĂ LUCIANA-PETRONELA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                         Ofiţer de stare civilă,
           MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-07-10)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.499/10.07.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi 10 iulie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CIOROGAR TOMA, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Tălmăcel,  jud. Sibiu şi a domnişoarei CIOROGARIU ANAMARIA, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Tălmăcel, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                          Ofiţer de stare civilă,
                          MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-06-26)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.460/26.06.2014
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi 26 iunie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului RUS VASILE-ADRIAN, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei RĂŢOIU ANDREEA-MARIA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                                    Ofiţer de stare civilă,
                                    MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-06-16)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.443/16.06.2014

                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi 16 iunie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului SCHULLER CHIRISTIAN-HEINRICH, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei GHEORGHIŢĂ ROXANA-ANAMARIA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                                     Ofiţer de stare civilă,
                                    MARIANA BĂRBOSA

Impozite 2015 (2014-06-16)

ANUNT

  

            Avand in vedere prevederile Legii 571/2003-Codul de procedura fiscala cu toate modificariule si completarile ulterioare, HG 1309/2013 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2014,  precum si propunerile compartimentului impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se stabilesc nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2014, astfel:

 

 

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015

  

            PRIMARUL ORASULUI TALMACIU;

            Examinand raportul cu nr.5487/2014 intocmit de compartiment impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se propun impozitele si taxele locale pentru anul 2015;

            In baza art.27 si art.30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala;

            In temeiul art.287 si art.288 din Legea nr. 571/2003-Codul fiscal,  cu modificarile si completarile ulterioare si pct.290.1 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003-Codul fiscal, precum si  HG 1309/2013 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora si amenzile aplicabile incapnad cu anul fiscal 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul  art.36 alin.2 litera b si alin.4 litera c, art.45si  art.115 alin.1 litera b , din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,

 

 HOTARASTE:

 

            Art.1-Se aproba incadrarea teritoriului  pe zone si categorii de folosinta  situate in intravilanul si extravilanul orasului  Talmaciu, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2-Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2015, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

1.Anexa 2 -impozit pe cladiri persoane fizice

2.Anexa 3-impozit pe teren intravilan persoane fizice si persoane juridice .

3.Anexa 4-impozit teren intravilan-persoane juridice

4.Anexa 5-impozit cladiri persoane juridice

5.Anexa 6-impozit pe mijlocae le de transport

6.Anexa 7-impozit pe spectacole si taxa hotelier

7.Anexa 8-taxele extrajudiciare de timbru

8.Anexa 9-taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare

                -taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate (afisaj reclama)

                  -chirii teren spatii comerciale

9.Anexa 10-alte taxe locale

10.Anexa 11-facilitati fiscale persoane fizice

11.Anexa 12-facilitati  fiscale persoane juridice

12.Anexa13-taxele  pentru eliberarea avizelor, certificatelor si autorizatiilor.

 

            Art.3-Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror venituri proprii ale bugetului local, solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere, executarea creantelor bugetare locale revine viceprimarului orasului Talmaciu prin serviciul  contabilitate si compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu..

            Art.4-Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2015 data de la care se revoca HCL 4/2014 .

                                                                                             

                                                                                                             Emis in Talmaciu la

                                                                                                                     

                        PRIMAR       

              CONSTANTIN BARBU                                                   AVZAT

                                                                                                      SECRETAR

                                                                                               VIOLETA  HANEA

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexele la acest proiect de hotarare sunt publicate pe site-ul primariei si afisate la sediul Primariei Orasului Talmaciu.

Cei interesati le pot studia si pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu  primaria@talmaciu.ro in perioada  16-26 iunie 2014;

Anunt majorare taxe aviz canalizare (2014-06-05)

PUBLICATIE (2014-06-05)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU

JUDEŢUL SIBIU
  • STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A
Nr.20.430/05.06.2014
 
PUBLICAŢIE


                                                     PUBLICAŢIE

Astăzi 05 iunie 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ANDREI NICOLAE-ADRIAN, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei RAŢIU MĂDĂLINA-CRISTINA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.


Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-05-29)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
  • STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A
Nr.20.415/29.05.2014
 
PUBLICAŢIE
 
 
Astăzi 29 mai 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului DANCU GABRIEL-IONUŢ, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu şi a domnişoarei TĂTOIU ELENA-PETRUŢA, în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.
 
Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-05-08)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
  • STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A
Nr.20.344/08.05.2014
PUBLICAŢIE
 
Astăzi 08 mai 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului TĂNASE IOAN, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu şi a domnişoareiGIURGI ELENA-MĂDĂLINA, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în satul Tălmăcel, judeţul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.
 
Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-05-08)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
  • STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A
Nr.20.345/08.05.2014
 
PUBLICAŢIE
Astăzi 08 mai 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului DIACONESCU LAURENŢIU-CĂTĂLIN, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu şi a domnişoarei POPESCU ANAMARIA-MIHAELA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.
 
Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA

Ordinia de zi sedinta aprilie 2014 (2014-04-24)

LUNI, 28 APRILIE  2014 ,  orele 14,00  va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.84 /2014 , cu urmatoarea  ordine de zi:

1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.II 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014  .-initiator primarul Orasului Talmaciu.

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si a serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu. -initiator primarul Orasului Talmaciu.

3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL 54/2014 pentru inchirierea, prin licitatie publica, a pasunilor ,proprietatea publica a Orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

4.PROIECT DE HOTARAE privind aprobarea procedurii de acordare a unor facilitati fiscale de la plata impozitului pe cladiri datorat de contribuabilii persoane fizice, potrivit prevederilor art.286 alin.(8) din  Legea nr. 571/2003- Codul fiscal.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a imobilului-teren situat in Talmaciu, str.Gh.Lazar, inscris in CF 100599/Talmaciu,nr.top.2798 /3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea privata a Orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea includerii in contractul de inchiriere  locuinta nr.2199/12/2013  a doamnei  Mihai Ionela-Claudia , la cererea titularului contractului de inchiriere-doamna Glodean Mariana.- initiator primarul Orasului Talmaciu.

                7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de diminuare a suprafetei  imobilului-teren situat in Talmacel,identificat in CF 102116/Talmaciu, nr.top.2802/1,2803,2804,  proprietatea privata a Orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica,  a imobilului-teren situat in Talmaciu, zona Armeni, identificat in CF 1874/Talmaciu, nr.top.5321/3/1/1/1/7 in suprafata de 262 mp cu destinatia de construire locuinta.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2013 la RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  si a documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii  "Canalizare cartier Armeni".-initiator primarul Orasului Talmaciu.

11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice  pentru obiectivul de investitii " Reabilitare strada Ion Creanga".-initiator primarul Orasului Talmaciu.

12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii "Reabilitare toaleta Scoala 1 Talmaciu".-initiator primarul Orasului Talmaciu.

13.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL 35/2014 pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare  cu propunere de comasare pentru terenurile situate in Talmaciu, str.Talmacelului-initiator primarul Orasului Talmaciu.

14.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea activitatilor  ce se vor desfasura in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate.-initiator  primarul Orasului Talmaciu.

15.PROIECT DE HOTARARE privind delegarea primarului Orasului Talmaciu de a organiza inventarierea si clasificarea digurilor conform Legii 259/2010.-initiator consilier Lotrean Constantin Mihai.

16.PROIECT DE HOTARARE privind  modificarea si completarea HCL 101/2011 pentru  aprobarea Programului de masuri privind imbunatatirea activitatilor de gospodarire, curatenie, intretinere, pastrarea linistii si ordinii publice in orasul Talmaciu-initiator primarul Orasului Talmaciu.

17.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr.194/2013 pentru interzicerea circulatiei bovinelor, cabalinelor, caprinelor si ovinelor pe drumurile publice si pe spatiile verzi apartinand domeniului public al Orasului Talmaciu si a pasunatului acestora in intravilanul localitatii.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

18.PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea, prin licitatie publica, a unui spatiu comercial in Piata Agroalimentara Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

19.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea, prin act aditional, a contractelor de inchiriere  locuinte din Orasul Talmaciu si Colonia Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

20.Avizari:-cererea domnului Cioaca Razvan Florin, domiciliat in Talmaciu, str.M.Eminescu pentru inchiriere teren amenajare terasa .

-cererea SC HLV Transilvania SRL pentru concesionare teren.

-cererea numitilor Benea Ion si Elena , domiciliati in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.2 pentru aprobare cumparare locuinta.

-cererea domnului Duduma Razvan, domiciliat in Colonia Talmaciu pentru cumparare locuinta.

-raport arhitect-sef privind solicitarea domnului Vlasie Simion pentru concesionare teren Lunca Cibinului.

21.Diverse.

 

Licitatii Pasunat (2014-04-17)

ANUNT

privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a suprafetei totale de 119  ha apartinand domeniului public al Orasului Talmaciu.-

 

 

Organizatorul licitatiei:

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Orasul Talmaciu, str.Nicolae Balcescu, nr.24, judetul Sibiu

Persoana de contact: Viceprimar Oras Talmaciu Moroianu Mihail Radu

 

 

Obiectul licitatiei:

 

         Licitatia are obiect terenul din satul Talmacel  in suprafata totala de 100 ha, avand categoria de folosinta  "pajisti", apartinand domeniului public al Orasului Talmaciu destinat pasunatului  bovinelor.

 

Pentru  crescatorii de bovine  din  satul Talmacel se vor scoate la licitatie urmatoarele pasuni:

 

         1.Pasune alpina in Muntele "Boilor  " in suprafata totala  de 100 ha care se imparte in doua parcele, astfel:

-62 ha

-38 ha

 

Pentru  crescatorii de bovine  din Orasul Talmaciu  se va scoate la licitatie

1.Pasunea situata in zona Luncile Cibinului in suprafata   totala de 19  ha impartita in 3 parcele, astfel:

-8 ha;

-6 ha;

-5 ha;

 DEPUNEREA CERERILOR DE INSCRIERE LA LICITATIE CU DOCUMENTATIA AFERENTA SE VA FACE IN PERIOADA

 

30 APRILIE 2014- 5 MAI 2014

ZILNIC INTRE ORELE 10,00-14,00

 

DATA LIMITA DE DEPUNERE  A CERERII DE INSCRIERE CU DOCUMENTATIA AFERENTA ESTE 5 MAI 2014 ,  ORA 14,00.

 

LA REGISTRATURA PRIMARIEI ORASULUI TALMACIU DIN TALMACIU, STR.N.BALCESCU, NR.24, JUDETUL SIBIU

 

 

DATA SI ORA DESFASURARII LICITATIEI

 

LICITATIA VA AVEA LOC PE DATA DE

6 MAI  2014  ORA 10,00  IN SALA DE SEDINTA A PRIMARIEI ORASULUI TALMACIU, ETAJ I.

 

            Licitatia a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local  Talmaciu nr.54/2014.

            Pretul  minim de  pornire al licitatiei pentru pasunea alpina destinata bovinelor din satul Talmacel este de  105 lei/ha/an.

            Pretul minim de pornire al licitatiei pentru pasunea destinata bovinelor din Orasul Talmaciu este de 147 lei/ha/an.

 

CONDITII  DE PARTICIPARE LA  LICITATIE PUBLICA

 

-calitatea de participant o poate avea orice persoane fizice ,  juridice sau asociatii de profil  cu domiciliul/sediul in Orasul Talmaciu.

-sa aiba animalele inscrise in RNE si sa respecte incarcatura minima de 0,3 UVM/ha in toate zilele de pasunat pentru suprafetele de pajisti disponibile.

-sa depuna cerere de inscriere la licitatie insotita de documentele solicitate;

-sa achite taxa de participare la licitatie  de 20 lei , care  este valabila pentru o singura licitatie si  care se va achita la casieria Primariei Orasului Talmaciu.

-sa achite garantia de participare la licitatie  de 10 lei/ha,care  este valabila pentru o singura licitatie si  care se achita la casieria Primariei Orasului Talmaciu .

-sa cumpere  caietul  de sarcini cu instructiunile pentru ofertanti  aferente licitatiei in valoare de 30 lei.

-sa nu aiba datorii fata de Primaria Orasului Talmaciu.

 

LA CEREREA DE INSCRIERE LA LICITATIE SE VOR DEPUNE URMATOARELE DOCUMENTE (IN PLIC  SIGILAT);


-
copie după actul de identitate persoane fizice;

- copie dupa certificatul de inmatriculare la registrul comertului pentru persoane juridice;

-acte doveditoare de constituire a asociatiei , daca este cazul;

-copii de pe documentele din care rezultă înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor a ovinelor si bovinelor;

-copii de pe paşapoartele tuturor bovinelor  deţinute, eliberate de către medicul veterinar, precum şi copii de pe documente din care să rezulte   numărul de crotaliu a fiecărei ovina deţinuta în proprietate ;

-adeverinţă de la Registul Agricol din care să reiasă numărul de ovine/bovine  deţinute;

-declaratie pe propria răspundere de asigurare a unei incărcături minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafaţa solicitată;

 -certificat  fiscal care sa ateste lipsa datoriilor fata de Primaria Talmaciu;

-xerocopie după chitanţele care atestă plata taxei de participare la licitaţie, a garanţiei şi a cumpărării caietului de sarcini cu instructiunile pentru  ofertanti;

 

 

PRESEDINTE COMISIA DE LICITATIE

VICEPRIMAR

MOROIANU MIHAIL RADU

LICITATIE PASUNI (2014-04-08)

ROMANIA

JUDETUL SIBIU                                                                                               NR. 3272/7.04.2014

ORASUL TALMACIU

PRIMARIA

 

ANUNT

privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a suprafetei totale de 383,39 ha apartinand domeniului public al Orasului Talmaciu.- 

 

Organizatorul licitatiei:

Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Orasul Talmaciu, str.Nicolae Balcescu, nr.24, judetul Sibiu

Persoana de contact: Viceprimar Oras Talmaciu Moroianu Mihail Radu

  

Obiectul licitatiei:

 

         Licitatia are obiect terenul in suprafata totala de 383,39 ha, avand categoria de folosinta  "pajisti", apartinand domeniului public al Orasului Talmaciu destinat pasunatului ovinelor si bovinelor.

 

Pentru  crescatorii de ovine din  satul Talmacel se vor scoate la licitatie urmatoarele pasuni:

 

         1.Pasune alpina in muntele "Piatra Mumii " in suprafata totala  de 50 ha care se imparte in trei parcele, astfel:

-23 ha

-13,5 ha

-13, 5  ha.

            2.Pasune alpina in muntele " Contu I " in suprafata totala de 50 ha care se imparte in trei parcele, astfel:

-33 ha;

-10 ha;

-7 ha;

            3.Pasune alpina in muntele "Contu II" in suprafata totala de 50 ha care se imparte in trei parcele, astfel:

-14 ha;

-28 ha;

-8 ha;

            4.Pasune alpina in muntele "Iaru" in suprafata totala de 40 ha.

            5.Pasune alpina in muntele Sterpu" in suprafata totala de 45 ha.

            6.Pasune alpina in muntele "Clabucet" in suprafata totala de 20,39 ha.

            7.Pasune alpina in muntele "Zimbru I" in suprafata totala de 45  ha care se imparte in trei parcele, astfel:

-12 ha;

-10 ha;

-23 ha;

            8.Pasune alpina in muntele "Zimbru II" in suprafata totala de 41 ha care se imparte in doua parcele, astfel:

-30 ha;

-11 ha;

            9.Pasune alpina in muntele "Dealul Cerbului" in suprafata de 22 ha.

 

Pentru  crescatorii de bovine  din Orasul Talmaciu  se va scoate la licitatie

1.Pasunea situata in zona Luncile Cibinului in suprafata   totala de 22 ha impartita in 3 parcele, astfel:

-10 ha;

-7 ha;

-3 ha;

-2 ha;

 DEPUNEREA CERERILOR DE INSCRIERE LA LICITATIE CU DOCUMENTATIA AFERENTA SE VA FACE IN PERIOADA

 

22 APRILIE 2014- 28 APRILIE 2014

ZILNIC INTRE ORELE 10,00-14,00

 

DATA LIMITA DE DEPUNERE  A CERERII DE INSCRIERE CU DOCUMENTATIA AFERENTA ESTE 28 APRILIE 2014 ,  ORA 14,00.

 

LA REGISTRATURA PRIMARIEI ORASULUI TALMACIU DIN TALMACIU, STR.N.BALCESCU, NR.24, JUDETUL SIBIU 

 

DATA SI ORA DESFASURARII LICITATIEI

 

LICITATIA VA AVEA LOC PE DATA DE

29 APRILIE 2014  ORA 10,00  IN SALA DE SEDINTA A PRIMARIEI ORASULUI TALMACIU, ETAJ I.

 

            Licitatia a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local  Talmaciu nr.54/2014.

            Pretul  minim de  pornire al licitatiei pentru pasunea alpina destinata ovinelor este de  105 lei/ha/an.

            Pretul minim de pornire al licitatiei pentru pasunea destinata bovinelor este de 147 lei/ha/an.

 

CONDITII  DE PARTICIPARE LA  LICITATIE PUBLICA

 

-calitatea de participant o poate avea orice persoane fizice ,  juridice sau asociatii de profil  cu domiciliul/sediul in Orasul Talmaciu.

-sa aiba animalele inscrise in RNE si sa respecte incarcatura minima de 0,3 UVM/ha in toate zilele de pasunat pentru suprafetele de pajisti disponibile.

-sa depuna cerere de inscriere la licitatie insotita de documentele solicitate;

-sa achite taxa de participare la licitatie  de 20 lei , care  este valabila pentru o singura licitatie si  care se va achita la casieria Primariei Orasului Talmaciu.

-sa achite garantia de participare la licitatie  de 10 lei/ha,care  este valabila pentru o singura licitatie si  care se achita la casieria Primariei Orasului Talmaciu .

-sa cumpere  caietul  de sarcini cu instructiunile pentru ofertanti  aferente licitatiei in valoare de 30 lei.

-sa nu aiba datorii fata de Primaria Orasului Talmaciu.

 

LA CEREREA DE INSCRIERE LA LICITATIE SE VOR DEPUNE URMATOARELE DOCUMENTE (IN PLIC  SIGILAT);


-
copie după actul de identitate persoane fizice;

-copie dupa certificatul de inmatriculare la registrul comertului pentru persoane juridice;

-acte doveditoare de constituire a asociatiei , daca este cazul;

-copii de pe documentele din care rezultă înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor a ovinelor si bovinelor;

-copii de pe paşapoartele tuturor bovinelor  deţinute, eliberate de către medicul veterinar, precum şi copii de pe documente din care să rezulte   numărul de crotaliu a fiecărei ovina deţinuta în proprietate ;

-adeverinţă de la Registul Agricol din care să reiasă numărul de ovine/bovine  deţinute;

-declaratie pe propria răspundere de asigurare a unei incărcături minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafaţa solicitată;

 -certificat  fiscal care sa ateste lipsa datoriilor fata de Primaria Talmaciu;

-xerocopie după chitanţele care atestă plata taxei de participare la licitaţie, a garanţiei şi a cumpărării caietului de sarcini cu instructiunile pentru  ofertanti;

 

 

PRESEDINTE COMISIA DE LICITATIE

VICEPRIMAR

MOROIANU MIHAIL RADU

Convocator sedinta ordinara martie 2014 (2014-03-25)

JOI, 27 MARTIE 2014 ,  orele 14,00  va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.66 /2014 , cu urmatoarea  ordine de zi:

1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a pajistilor proprietatea publica a Orasului Talmaciu , a caietului de sarcini si a contractului-cadru, precum si stabilirea comisiei de licitatie si a comisiei de solutionare a contestatiilor.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a imobilului -teren situat in Colonia Talmaciu, inscris in CF 101828/Talmaciu, nr.top. 1913/1/12 proprietatea privata a Orasului Talmaciu.-inititator primarul Orasului Talmaciu.

3.PROIECT  DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a imobilului -teren situat in Colonia Talmaciu, inscris in CF 101829/Talmaciu, nr.top. 1913/1/4/1 proprietatea privata a Orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

4.PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea, prin licitatie  publica,  a doua imobile-terenuri situate in Piata Textilistilor, bl.2 , inscrise in CF 102386/Talmaciu, nr.top. 4192/1/1/6/2/2/1/1/3/1/1/1/1/1 pentru acces spatiu comercial, conform schitei anexate.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

5.PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea , prin licitatie publica, a unui imobil-teren  situat in Talmaciu, la intersectia strazilor M.Viteazu cu str.I.Lebel ,cu destinatia de spatiu comercial.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de facilitati fiscale , conform art.286 alin.8 din  Codul Fiscal.-initiator primarul Orasului Talmaciu. 

7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii "Incalzire centrala  Garaje si anexe Primarie".-initiator primarul Orasului Talmaciu.

8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii , prin act aditional , a art. 6.1 din contractul de asociere in participatiune nr.6245/2012 incheiat cu SC MVM RIVER ENERGY SRL.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului local de masuri pentru gestionarea in anul 2014 a problematicii legate de combaterea transmiterii bolii Lyme prin intepatura de capuse.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executarii Strategiei de dezvoltare economico-sociala a Orasului Talmaciu pe perioada 2014-2020.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru realizarea unei toalete in incinta Liceului Tehnologic J.Lebel Talmaciu-Scoala cu clasele I-VIII Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.6,-initiator primarul Orasului Talmaciu.

12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL 212/2013 privind trecerea unui teren din domeniul public al Orasului  Talmaciu si administrarea Consiliului Local Talmaciu in domeniul public si administrarea Consiliului Judetean Sibiu in vederea amenajarii unui loc de joaca in satul Talmacel.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

13.PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea , prin licitatie publica, a unui imobil-teren in suprafata de 2mp situat la intersectia strazilor Unirii cu Nicolae Balcescu pentru amplasare firma luminoasa.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

14.Avizari:-cererea domnului Vlasie Simion , domiciliat in Talmaciu, str.M.Viteazu, nr.782 pentru concesionare teren;

-cererea domnului Hanea Dragos, domiciliat in Talmaciu, str.E.Cioran, nr.11 pentru inchiriere teren.

-cererea domnului Agache Mircea ,domnului Bota Nicolae, domnului Vreavu Cristi si doamnei Ciolpan Elena , domiciliati in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.63 pentru concesionare teren. 

-cererea domnului Dumitrascu Florin, domiciliat in Talmaciu,str.Cetatii, nr.19 pentru concesionare teren.

15.Diverse.

-plangerea prealabila a domnului Lotrean Constantin Mihai, domiciliat in Talmaciu, str.I.Creanga, nr.1.

Bun venit Primăria Tălmaciu Consiliul local Informaţii publice Oraşul Tălmaciu Satul Tălmacel