Bun venit Primăria Tălmaciu Consiliul local Informaţii publice Oraşul Tălmaciu Satul Tălmăcel
header site primaria talmaciu
 

ŞTIRILE PRIMĂRIEI

PUBLICATIE (2015-04-16)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.331/16.04.2015
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi, 16 aprilie 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului TELERAR MARIUS-ILIE, în  vârstă de 27 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, sat Tălmăcel, jud. Sibiu şi a domnişoarei CRĂCIUN MARIANA-MIRELA , în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în comuna Turnu Roşu,  judeţul Sibiu.


                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                        Ofiţer de stare civilă,
                                     MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2015-04-16)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.335/16.04.2015
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 16 aprilie 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului TÎRNOVEAN SERGIU-MIHAI, în  vârstă de 26 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu şi a domnişoarei VULPE ELENA-ALEXANDRA , în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
            MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2015-04-09)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                           ANEXA NR.16 A

                                                                                                                            Nr.20.327/09.04.2015
                             PUBLICAŢIE

                Astăzi, 09 aprilie 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului DANCIU NICOLAE, în  vârstă de 31 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei CLOPOTAR MARIA , în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  judeţul Sibiu.
                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                  Ofiţer de stare civilă,
                                     MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2015-04-02)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.294/26.03.2015
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi, 26 martie 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului TRANDAFIR ADRIAN, în  vârstă de 27 ani, cu domiciliul în sat Cîndeşti,  jud. Vrancea şi a domnişoarei PETRIŞOR MARIANA , în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  judeţul Sibiu.
                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                  Ofiţer de stare civilă,
                                     MARIANA BĂRBOSA

Convocator sedinta (2015-03-20)

JOI , 26 MARTIE 2015 , orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.82/ 2015 , cu urmatoarea ordine de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rezilierii contractului de pășunat nr.4197/43/2014 încheiat cu domnul Ciorogaru Nicolae, domiciliat în Tălmaciu,sat Tălmăcel, nr.53.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Orașului Tălmaciu pe anul 2015.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilități fiscale pentru Asociația de Caritate ”ȚOAR ”Tălmaciu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive ”Fotbal Club Tălmaciu” pe anul 2015.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea contractului de inchiriere pentru locuința din Tălmaciu , str.Gh.Lazăr, nr.2 de catre domnul Mereș Cornel.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Tălmaciu , a Planului de Analiză si Acoperire a Riscurilor precum și componența CLSU Talmaciu. -inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anu 2015.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al orasului Talmaciu pe anul 2014.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării sumei de 4851 lei reprezentând decontarea biletelor de călătorie şi a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic J.Lebel Talmaciu si structurile şcolare aparţinătoare, pe lunile ianuarie-martie 2015 .-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea în administrare a echipamentelor de precolectare a deșeurilor achiziționate în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Sibiu”.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plății sumei de 400 lei reprezentând amendă civilă în favoarea statului din dosar civil nr.1004/787/2014.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului Tălmaciu și a serviciilor subordonate Consiliului Local Tălmaciu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe ANL din Orașul Tălmaciu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilitati fiscale Asociatiei “Acasa” cu sediul in orasul Talmaciu , str.Unirii, f.n. pe anul 2015.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din HCL 25/2015 privind darea în administrare a unui bun imobil către Direția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înregistrarea Primăriei Tălmaciu în Sistemul Național Electronic de Plată a impozitelor și taxelor locale.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 10/2015 pentru încheierea unui contract de închiriere cu Asociația de Vânătoare și Pescuit Sportiv ”Dealul Cerbului Tălmaciu”.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
18.-Adresa nr. 1360/2015 a Camerei de Conturi Sibiu privind Decizia nr.9/10.02.2015 referitoare la SC Apă-Canal Tălmaciu SA.
19.-Adresa nr.1845/2015 a Camerei de Conturi Sibiu privind Decizia nr.11/2015 referitoare la împrumutul bancar .
20.-Adresa nr.2137/2015 a Camerei de Conturi Sibiu privind Decizia nr.12/2015 referitoare la fondurile alocate de către MDRAP.
21.Informare șef serviciu tehnic privind soluția tehnică privind racordarea la rețeaua de canalizare a orașului Tălmaciu de către SC Ela SRL Tălmaciu.
22.Avizări:
-cererea doamnei Niță Elena domiciliată în Colonia Tălmaciu, nr.19 pentru cumpărare locuință.
-cererea domnului Mihalcea Cristian domiciliat în Tălmaciu, str.Pieții, nr.16 pentru cumpărare locuință.
-cererea domnului Tudor Gabriel domiciliat în Tălmaciu, str.Pieții, nr.16 pentru cumpărare locuință.
-raport arhitect-șef privind atribuire denumiri străzi în satul Tălmăcel și satul Colonia Tălmaciu.
-raport consilier investitii privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.1/2000 încheiat cu SC Acstal SA Tălmaciu.
-cerere Rotaru Florian domiciliat în Tălmăcel, nr.131 pentru concesionare teren.
-cerere Cîmpean Iuliu domiciliat în Colonia Tălmaciu , nr.9/5 pentru cumpărare teren.
23.Diverse.

Dosarul de sedinta poate fi consultat incepand cu data de 23.03.2015 la secretarul orasului Talmaciu.

PUBLICATIE (2015-03-16)

PUBLICAŢIE


            Astăzi, 16 martie 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BOLOGA TRAIAN-FLORIAN, în  vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Colonia Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei ŢÎRLEA ELENA-GABRIELA , în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în comuna Nocrich, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                               Ofiţer de stare civilă,
            MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2015-02-23)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.173/19.02.2015
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi, 19 FEBRUARIE 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului OCENIC MIHAI-TIBERIUS, în  vârstă de 34 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei SZASZ FLORINA-IOANA , în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în sat Şpălnaca,  judeţul Alba.
                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                        Ofiţer de stare civilă,
                                       MARIANA BĂRBOSA

Dezbatere buget 2015 (2015-01-27)

Va informam ca in data de 29.01.2015 orele 15:00 in sala de sedinte a primarie orasului Talmaciu, va avea loc dezbaterea publica a bugetului Orasului Talmaciu pe anul 2015.

Invitatie sedinta ordinara 20 ianuarie 2015 (2015-01-16)

MARTI, 20 ianuarie 2015 , orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.15 / 2015 , cu urmatoarea ordine de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea transformarii contractelor de comodat pentru spatiile cu destinaţie de Cabinete medicale din Talmaciu si Talmacel in contracte de inchiriere .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
2.PROIECT DE HOTARARE privind rezilierea unor contracte locuinte ANL.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
3.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea anexei 9 la HCL 114/2014 privind impozitele si taxele locale pe anul 2015.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
4.PROIECT DE HOTARARE privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local al Orasului Talmaciu a proiectelor structurilor sportive .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
5.PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea redeventei anuale pentru bunurile apartinand domeniului public al Orasului Talmaciu date in administrare catre SC Apa-Canal Talmaciu SRL.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere cu SC Apa- Canal Talmaciu SRL pentru spatiul unde-si desfasoara activitatea.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
7.PROIECT DE HOTARARE privind transformarea contractului de comodat nr.8609/38/2013 incheiat cu Asociatia de Vanatoare si Pescuit Sportiv "Dealul Cerbului Talmaciu" in contract de inchiriere.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
8.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea, prin act aditional, a unor contracte de inchiriere incheiate de Orasul Talmaciu cu PFA Barza Gheorghe si II Oancea Ioan.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea masurilor pentru pasunat in anul 2015.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de mandat pentru domnul Talpos Ion-administrator la SC Apa-Canal Talmaciu SRL.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune de catre doamna Lotrean Grobet Elena de la doamna Lotrean Iuliana pentru terenul situat in Talmaciu. str.Gh.Lazar., bl.1(teren garaj).-initiator primarul Orasului Talmaciu.
12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a unui imobil-teren situat in Talmaciu, str.M.Viteazu, inscris in CF 102026/Talmaciu, nr.top.85 in suprafata de 219 mp.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
13.PROIECT DE HOTARARE privind darea in administrare catre SC Apa-Canal Talmaciu SRL a retelelor de apa din satulTalmacel.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
14.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
15.PROIECT DE HOTARARE privind revocarea HCL 190/2014.-initiator primarul Orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
16.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore, apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.-initiator primarul orasului Talmaciu.
17.PROIECT DE HOTARARE privind atestarea la domeniul public al Orasului Talmaciu a retelelor de canalizare din cartier Armeni I si cartier Blocuri si darea in administrare a acestora catre SC Apa-Canal Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
18.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren concesionat.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
19.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractului de inchiriere nr.1697/2001 incheiat cu Cabinet Notarial Salomie Ioan Cristian .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
20.PROIECT DE HOTARARE privind incheierea unui contract de inchiriere cu Casa de Ajutor Reciproc pentru Decese Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
21.Raport privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II 2014.-
22.Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 si Legii 544/2001.
23.Rapoarte de activitate ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Talmaciu .
24.Rapoarte de activitate ale consilierilor locali.
25.Raport activitate viceprimar.
26.Diverse.

PUBLICATIE (2015-01-14)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.042/14.01.2015
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi, 14 IANUARIE 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului KRAUSS HANS-PETER, în  vârstă de 35 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei POPA ANDREEA-IOANA , în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în satul Veştem, judeţul Sibiu.
                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                        Ofiţer de stare civilă,
                               MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2015-01-06)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.011/06.01.2015
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi, 06 IANUARIE 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului DANCIU NICOLAIE, în  vârstă de 55 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a doamnei CĂLDĂRAR ELISABETA , în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                        Ofiţer de stare civilă,
                                      MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-12-22)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.21.006/22.12.2014
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi, 22 DECEMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MILEA BUJOREL-FLORIN, în vârstă de 55 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a doamnei STOICA GABRIELA-STELA , în vârstă de 54 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.


                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                        Ofiţer de stare civilă,
                              MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-12-18)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.21.003/18.12.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 18 DECEMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului JERAY WALTER-BOGDAN, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei FLOREA ALEXANDRA-MARIA , în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
            In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                             MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-12-18)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.21.002/18.12.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 18 DECEMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CIOROGARIU MIRCEA, în vârstă de 49 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei IFTODE IRINA , în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
            In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civila
                                            MARIANA BĂRBOSA

Taxa autovehicule Targ Mixt (2014-12-17)

 

ANUNT

            Avand in vedere prevederile Legii 571/2003-Codul de procedura fiscala cu toate modificariule si completarile ulterioare, HG 1309/2013 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2014,  precum si propunerea facuta de viceprimarul orasului Talmaciu si sef SPAS Talmaciu privind aprobarea unei taxe pentru intrarea autovehiculelor si atelajelor in targul mixt, primarul orasului Talmaciu a initiat un proiect de hotarare in vederea dezbaterii sale in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din luna ianuarie 2015, astfel:

 

PROIECT DE HOTARARE NR.________/2014

pentru completarea si modificarea  anexei 9 la HCL 114/2014 privind  aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015

            CONSILIUL LOCAL TALMACIU intrunit in sedinta ordinara din data de _____________

            Examinand rapoartele intocmite de viceprimarul orasului Talmaciu si sef SPAS Talmaciu cu privire la  aprobarea unei taxe pentru intrarea in tagul mixt cu autovehicule si atelaje si tinand cont de propunerea aprobata in sedinta ordinara a Consiliului Local Tamaciu din data de 30.10.2014 ;

            In baza art.27 si art.30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala;

            In temeiul art.287 si art.288 din Legea nr. 571/2003-Codul fiscal,  cu modificarile si completarile ulterioare si pct.290.1 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003-Codul fiscal, precum si  HG 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora si amenzile aplicabile incapnad cu anul fiscal 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul  art.36 alin.2 litera b si alin.4 litera c, art.45 alin.1 si  art.115 alin.1 litera b , din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,

 

HOTARASTE

            Art.unic-Cu data de 01.02.2015  se completeaza si modifica anexa 9 la HCL 114/2014 privind impozitele si taxele locale pe anul 2015 , care va avea urmatorul continut:

           

TARIFE TARG MIXT (PIATA DE ANIMALE) – LEI

       TARIFE 2015

Spatii pentru ocuparea locurilor de vanzare:

Taxa ( lei ):

Caruta

6

Autoturism

13

Remorca auto sub 1.5 tone

13

Remorca auto peste 1.5 tone

20

Aro, TV, Microbuze, autoutilitare

13

Standuri haine vechi

13

Camion

25

Remorca camion

20

Taxa pentru vanzarea de pasari vii:

Taxa ( lei ):

Pasari cu exceptia puilor de 1 zi

1.5 leu/ 1-5 buc

4.5 lei / 6-10 buc

8.5 lei / 11-15 buc

13 lei peste 15 buc

Alte spatii ocupate:

-  pana in 2 mp (ex.flori, rasaduri)

-  peste 2 mp (ex.obiecte vechi fara auto)

 

5 lei

6 lei

Taxa acces cu autovehicule sau atelaje in targul mixt

5,00 lei

 

                                                                                              Adoptata in Talmaciu la

           

                        INITIATOR

                           PRIMAR

               CONSTANTIN BARBU                                                  AVIZAT

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                                  VIOLETA  HANEA

 

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotarare la sediul Primariei Orasului Talmaciu, birou Registratura, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu  primaria@talmaciu.ro in perioada  19-29.12.2014;

Convocator sedinta ordinara decembrie 2014 (2014-12-11)

Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta publica ordinara, la data de 15.12.2014, ora 14,00 la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.IV 2014.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 9246/2009 incheiat cu d-na dr.Pascu Cristina pentru spatiul medical din Talmacel, nr.294.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.5843/1999 incheiat cu S.C Denta Dana S.R.L pentru spatiul din Talmaciu, Aleea Castanilor, nr.1-3.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
4.PROIECT DE HOTARARE privind atestarea la domeniul public si privat al orasului Talmaciu a unor imobile din Talmaciu , zona Armeni .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
5.PROIECT DE HOTARARE privind mandatarea primarului orasului Talmaciu de a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului orasului Talmaciu pe anul 2014.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
6.PROIECT DE HOTARARE privind transmiterea in patrimoniul S.C Apa- Canal Talmaciu S.R.L , ca mijloc fix, a unei autospeciale pentru ape uzate de tip voma .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea subinchirierii sau darii in folosinta, prin comodat, a terenului situat in Talmaciu la intersectia strazilor M.Viteazu cu I.Lebel in suprafata de 17 mp.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
8.PROIECT DE HOTARARE privind actiunea formulata de reclamanta Burlacu Elena ce face obiectul dosarului civil nr.1096/787/2014 aflat pe rolul Judecatoriei Avrig.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preluarii contractului de inchiriere a unei locuinte din Colonia Talmaciu de catre domnul Hozan Alexandru.- initiator primarul Orasului Talmaciu.
10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizarii cotei de dezvoltare pentru lucrari de inlocuire retele de apa in Orasul Talmaciu in anii 2013-2014,de catre SC Acstal SA Talmaciu-inititator primarul Orasului Talmaciu.
11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii de tichete de masa si tichete cadou pentru angajatii S.C Apa Canal Talmaciu-initiator primarul orasului Talmaciu.
12.Raport privind activitatea desfausrata de catre SVSU Talmaciu pe anul 2014.
13.Informare privind petitiile formulate pe semestrul II 2014.
14.Diverse

Publicatie (2014-12-09)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.994/09.12.2014
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi, 09 DECEMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CELIK DENIZ-TOLGA, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei TOROK TIMEA-KINGA , în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Gilău, judeţul Cluj.
                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                        Ofiţer de stare civilă,
                                      MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-11-24)

JOI, 27 NOIEMBRIE 2014 , orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr. 275/ 2014 , cu urmatoarea ordine de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.IV 2014-initiator primarul Orasului Talmaciu.
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea decontării sumei de 3594 lei reprezentând contravaloarea biletelor de călătorie şi a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „J.Lebel” Talmaciu si structurile şcolare aparţinătoare, pe lunile septembrie-octombrie 2014.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna-initiator primarul Orasului Talmaciu.
4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea initierii P.U.Z. in oraşul Tălmaciu, lotizare Valea Lotrioarei -initiator primarul Orasului Talmaciu.
5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea initierii P.U.Z. in oraşul Tălmaciu, lotizare graje, str.Emil Cioran-initiator primarul Orasului Talmaciu.
6.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Capitolului IV punctul 3 din contractele de inchiriere pasunat -initiator primarul Orasului Talmaciu.
7.PROIECT DE HOTARARE privind atestarea la domeniul public a unui imobil teren situat in Talmaciu, P-ta Textilistilor-initiator primarul orasu
8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii unor terenuri situate in Talmaciu, zona Emil Cioran (bl.7) pentru extindere constructii (garaje)-initiator primarul orasului Talmaciu
9.PROIECT DE HOTARARE privind rezilierea contractului de inchiriere nr.448/2011 incheiat intre autoritatea locala si domnul Terteci Alexandru Rares pentru locuinta ANL din Talmaciu, str.E.Cioran,bl.1, sc.A, ap.14-parter, judetul Sibiu.-initiator primarul orasului Talmaciu.
10.AVIZARI:
-cererea d-lui Tivrea Daniel, domiciliat in Talmaciu, str.E Cioran pentru inchiriere teren.
11.Diverse.

Publicatie (2014-11-17)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.865/17.11.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 17 NOIEMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MUREŞAN MIHAI, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în localitatea Tălmăcel,  jud. Sibiu şi a domnişoarei NICULA ANCA , în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în oraşul Blaj, judeţul Alba.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-10-30)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.824/30.10.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 30 OCTOMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului OANCEA IOAN, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei PAPA ILEANA-RAMONA , în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                              MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-10-30)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.825/30.10.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 30 OCTOMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BOGDAN TIBERIU, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei BĂRBOSA ANDA , în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în satul Tălmăcel, judeţul Sibiu.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                              MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-10-24)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.799/24.10.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 24 OCTOMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului PAROŞI TOMA, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Boiţa,  jud. Sibiu şi a domnişoarei CIOROGAR IOANA-CRISTINA , în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                              MARIANA BĂRBOSA

Ordinia de zi sedinta octombrie 2014 (2014-10-24)

JOI, 30  OCTOMBRIE     2014 ,  orele 14,00  va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.249 / 2014 , cu urmatoarea  ordine de zi:

                1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.IV 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indreptarii unor  erori materiale din cuprinsul HCL nr.142//2014 pentru aprobarea prelungirii contractului de inchiriere teren 6199/2009 incheiat cu domnul Ciolpan Ion si HCL 138/2014 pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilelor -terenuri din Talmaciu, str.Talmacelului.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire imobil-teren:  lotul 1 in suprafata de 500 mp cu nr.cadastral nou 102758 si lotul 2 in suprafata de 500 mp  cu nr.cadastral nou _situat in Talmaciu, zona Lunca Cibinului, identificat in CF 101201/Talmaciu, nr.top. 5325/1/2/1/2/1/1/1, nr.cadastral 1091 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor documentatii   de prima inregistrare  cu propunere de diminuare a terenului inscris in CF 100792/Talmaciu cu nr.top.660/1/1/3/1/1/1/1, nr.cadastral 985/1 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.

              5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii:" Colector menajer, amenajare trotuar si rigola apa pluviala strada Unirii, localitatea Talmaciu, jud.Sibiu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executarii obiectivului de investitii : " Reparare acoperis Scoala Gimnaziala Talmacel".-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                7.PROIECT DE HOTARARE privind atestarea la domeniul public al Orasului Talmaciu a imobilului-teren situat in Talmaciu, str.Gh.Lazar, identificat in CF 100293/Talmaciu, nr.top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/79 in suprafata de 20 mp.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

                8.PROIECT DE HOTARARE privind atestarea la domeniul privat al Orasului Talmaciu a imobilului-teren inscris in CF 101335/Talmaciu, nr.top.5325/1/2/1/2/1/1/2, nr.cadastral 1092 in suprafata de 9900 mp.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

             9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului -teren situat in Talmaciu, zona Piata Textilistilor, identificat in CF 102833/Talmaciu,nr.top.4192/1/1/6/2/2/1/1/3/1/1/1/1/1, nr.cadastral 957 in suprafata de 6989 mp.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

              10.Avizari:

-cerere domnul Stoica Constantin, domiciliat in Talmacel, nr.222 pentru cumparare teren.

-cererea numitilor Scheau Ioan, Popa Cornel, Tivrea Daniel , Popa Dumitru pentru inchiriere teren.

-cererea domnului Ciolpan Ioan, domiciliat in Talmaciu,Aleea castanilor, bl.2/7 pentru concesionare teren.

-cererea domnului Lazar Calin Ioan, domiciliat in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.71 pentru concesionare teren.

-cererea doamnei Satmari Domnica, domiciliata in Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.61 pentru concesionare teren.

-cererea Asociatiei "Acasa" din Talmaciu pentru predare concesiune terenuri .

-cererea domnului Bancea Vasile Nicolae , domiciliat in Talmacel, nr.416 pentru concesionare teren.

-cererea domnului Danila Mihaita, domiciliat in Talmaciu, str.E.Cioran, bl.2/13 pentru inchiriere teren.

-raport consilier agricol privind contractele de inchiriere pasuni-proprietatea Orasului Talmaciu.

-raport arhitect-sef privind plan de situatie teren Tanasoiu Nicolae.

-cerere HLV Transilvania privind intentia de a vinde imobilul -popicarie .

-cererea domnului Girleanu Ion, domiciliat in Sibiu pentru concesionare teren.

-plan de situatie drum de acces statia de epurare Talmaciu.

-raport viceprimar si sef serviciu SPAS pentru stabilirea unei taxe speciale Targ Mixt Oras Talmaciu.

 

              11.Diverse.

                Dosarul de sedinta poate fi consultat incepand cu data de  27.10.2014  la secretarul orasului Talmaciu.

                Sedinta comisiei dvs.va avea loc in sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu.

 

 

 

                                        PRIMAR                                                                                      SECRETAR                            

                                CONSTANTIN BARBU                                                             VIOLETA HANEA

Publicatie (2014-10-16)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.789/16.10.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 16 OCTOMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BEŢIVU BOGDAN-CORNEL, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei LEU NICOLETA-MARIA , în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

            In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                             MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-10-10)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.768/09.10.2014
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi, 0 OCTOMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului RĂVAR GHEORGHE-MIHĂIŢĂ, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei VÎRVEA CLAUDIA-MIHAELA , în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Boiţa, judeţul Sibiu.

                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                        Ofiţer de stare civilă,
                                      MARIANA BĂRBOSA

Publicatie (2014-10-08)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.767/08.10.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 08 OCTOMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului DĂIAN FLORIN-SILVIU, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei MITRU ALINA , în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

Informare (2014-09-25)

INFORMARE

SC.APA-CANAL TALMACIU SRL., cu sediul in Talmaciu, str. Ion Lebel nr. 1, aduce la cunostinta persoanelor fizice si juridice care au contracte de utilizare a serviciilor publice de canalizare încheiate cu aceasta societate, ca in baza avizului A.N.R.S.C. Bucureşti nr.215906/23.07.2014 si a H.C.L. nr. 143/2014, începând data de 01.09.2014 se modifica preturile/tarifele aplicate pentru serviciile publice de canalizare-epurare a apelor menajere uzate, dupa cum urmeaza:

-pret/tarif pentru populaţie: 2,63 lei/m.c.(inclusiv TVA, in cota de 24%)

-pret/tarif pentru agenţi economici: 2,12 lei/m.c.(exclusiv TVA, in cota de 24%) Celelalte clauze contractuale raman nemodificate.

Conducerea S.C.Apa-Canal Talmaciu S.R.L.

Ordinia de zi sedinta septembrie 2014 (2014-09-22)

JOI, 25 SEPTEMBRIE 2014 , orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr. 212/ 2014 , cu urmatoarea ordine de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.III 2014 si modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Orasului Talmaciu si al serviciilor subordonate Consiliului Local Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
3.PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului Talmaciu si a Regulamentului de organizare și functionare al Comisiei.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
4.PROIECT DE HOTARARE privind atestarea la domeniul public al Orasului Talmaciu a imobilului-teren situat in Talmaciu, inscris in CF 102294/Talmaciu, nr.top.798/3/1/1/1/1/1/1/1/40 in suprafata de 20 mp.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preluarii dreptului de concesiune asupra terenului inscris in CF 100066/Talmaciu in suprafata de 21 mp de catre domnul Condurachi Mihai si sotia Prodescu Mihaela de la domnul Graur Catalin Nicolae.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
6.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art.1 din HCL 118/2012 pentru constituirea Comisiei de licitatii si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru vanzari, concesionari si inchirieri imobile proprietatea orasului Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investii " Alimentare cu gaze naturale Statie de epurare Talmaciu".-initiator primarul Orasului Talmaciu.
8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei si demararea procedurii de achizitie pentru obiectovul de investitii " Reabilitare termica Scoala Gimnaziala Talamciu, corp B, Corp C, corp D si amenajari interioare si exterioare" -.initiator primarul Orasului Talmaciu.
9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea includerii in contractul de comodat nr.456/1/2013 incheiat cu domnul Krauss Mihai din Colonia Talmaciu,nr.6 , la cererea acestuia a ginerelui Lupu Mircea-Ilie.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
10.PROIECT DE HOTARARE privind schimbarea titularului contractului de inchiriere locuinta ANL de pe domnul Sighencea Gheorghe pe doamna Mihai Mihaela Stefania.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
11.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art.6 din contractele de inchiriere locuinte ANL si aprobarea formei actului aditional ce se va incheia la aceste contracte.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
12.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea, prin licitatie publica, a imobilului teren situat in Colonia Talmaciu, inscris in CF 102788/Talmaciu, nr.top.1960/9 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
13.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea, prin licitatie pblica, a imobilului-teren situat in Talmaciu, Aleea Castanilor, inscris in CF 101983/Talmaciu, nr.cadastral 101983 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
14.PROIECT DE HOTARARE privind concesionare, prin licitatie publica , a imobilului-teren situat in
Talmaciu, zona Armeni ,inscris in CF 1874/Talmaciu,nr.top. 5321/3/1/1/1/18.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
15.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea, prin licitatie publica a imobilului-teren situat in Talmaciu, strada Lunca Cibinului, inscris in CF 100250/Talmaciu, nr.cadastral 100250.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
16.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea angajarii unui aparator.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
17.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea Statutului si Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Sibiu” , modificarea Contractului de asociere pentru proiectul “ Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Sibiu” si avizarea Studiilor de oportunitate privind delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale si delegarea operarii instalatiilor de tratare a deseurilor municipale.-.initiator primarul orasului Talmaciu.
18.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea contractului de comodat incheiat cu Birou Parlamentar Fraticiu Gheorghe-initiator primarul orasului Talmaciu.
19.AVIZARI:-Cererea domnului Bacila Stelian, domiciliat in Talmacel pentru concesionare teren.
20.Diverse.

PUBLICATIE (2014-09-18)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.687/18.09.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 18 SEPTEMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului RĂVAR ILIE-ADRIAN, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei CĂPĂŢÂNĂ ŞTEFANIA-CONSTANŢA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-09-18)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.689/18.09.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 18 SEPTEMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului SOLOMON IOAN-OVIDIU, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei STOICA ADRIANA , în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

TRANSPORT ELEVI (2014-09-11)

ORASUL TALMACIU

PRIMARIA

STR.NICOLAE BALCESCU NR.24

TALMACIU JUDETUL SIBIU

 

 

ANUNT

 

Primaria Orasului Talmaciu solicita operatorilor de transport persoane oferte in vederea efectuarii transportului elevilor din teritoriul UAT Talmaciu pentru anul de invatamant scolar 2014-2015.

Ofertele se depun la registratura institutiei in plic sigilat pana la data de 16 SEPTEMBRIE 2014 orele 12,00 iar oferta castigatoare se va afisa la sediul Primariei in data de 17 SEPTEMBRIE 2014 orele 11,00.

 

SEF SERVICIU CONTABILITATE,

Ec.ADRIAN ISTRATE

PUBLICATIE (2014-09-04)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ -                                                                  ANEXA NR.16 A

                                                                                                 Nr.20.650/04.09.2014
                                                      PUBLICAŢIE

                Astăzi, 4 AUGUST 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MUNTEAN BOGDAN-VASILE, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei ROTARU PARASCHIVA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                     In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                        Ofiţer de stare civilă,
                                      MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-29)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.629/28.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

                Astăzi, 28 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului POPA VASILE, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Tălmăcel,  jud. Sibiu şi a domnişoarei ISAC CRISTINA-NICOLETA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în  Tălmăcel, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
       Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                    Ofiţer de stare civilă,
                         MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-28)

RIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.628/28.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 28 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului COCĂ MARIAN-OVIDIU, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Boiţa,  jud. Sibiu şi a domnişoarei NEGHINĂ PARASCHIVA-CRISTINA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-28)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.633/28.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 28 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MUNTEAN NICOLAE-COSMIN, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în municipiul Sibiu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei CIOROGARIU ALINA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                                             MARIANA BĂRBOSA

Zilele Culturale ale județului Sibiu (2014-08-27)

PUBLICATIE (2014-08-26)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.617/26.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

                Astăzi, 26 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ICSERESCU COSMIN, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Cisnădie,  jud. Sibiu şi a doamnei COSTIN RAMONA-FLOAREA, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
       Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                    Ofiţer de stare civilă,
                         MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-21)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.608/21.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 21 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CÂRSTINOIU MARIUS-PAVEL, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei NEDELCU AIDA-FLORENTINA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în  Balş, judeţul Olt.

                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-07)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.564/07.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 08 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului AROŞ-STÎNGĂ IONUŢ-DRAGOŞ, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei DRAGOŞ IOANA-COSMINA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în  Tălmaciu, judeţul Sibiu.
                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                                          Ofiţer de stare civilă,
             MARIANA BĂRBOSA

PUBLICATIE (2014-08-07)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ - ANEXA NR.16 A

                                                                                                Nr.20.563/07.08.2014
                                                     PUBLICAŢIE

            Astăzi, 08 august 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului PÂZGU REMUS-CLAUDIU, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Tălmaciu,  jud. Sibiu şi a domnişoarei POPA RAMONA-MARIA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Veştem, judeţul Sibiu.


                    In temeiul art.285 alin.1 - 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

                            Ofiţer de stare civilă,
                             MARIANA BĂRBOSA
Bun venit Primăria Tălmaciu Consiliul local Informaţii publice Oraşul Tălmaciu Satul Tălmacel